Virala bilder

Visar det här fotot verkligen en konstinstallation av 'trappa till mjukhet'?

När AI-genererat innehåll blir en oupplöslig del av sociala medier uppstår allt fler tvivel om sanningshalten i bilder som publiceras online.