Vatten

Kanada har fler sjöar än alla andra länder tillsammans?

De fem stora sjöarna, som ligger över gränsen mellan USA och Kanada, innehåller bara 18 % av världens söta sjövatten.