vadställe

Ansökte Ford om ett patent för bilar som kan 'återta sig själva'?

Det finns ett stort gap mellan en idé och genomförande, minst sagt.

Är Fords 'Very Gay Raptor'-lastbil riktig?

Lastbilen är äkta, men den är inte ny och den finns inte heller att köpa.