trumftorn

Har Kinas statsägda bank kontor i Trump Tower?

Industrial and Commercial Bank of China, som är statligt ägd, är enligt vissa mått den största banken i världen.