Toaletter

Slänger flygplanstoaletter avfall under flygningen?

Och pratar vi verkligen om ett konstant regn av atmosfärisk avföring?