Thomas Jefferson

Sade Thomas Jefferson 'Två folkfiender är brottslingar och regering'?

Det påstådda citatet gäller konstitutionens roll för att skydda individuella rättigheter.