Takfläkt

Ja, riktningen för en takfläkts rotation spelar roll på sommaren kontra vintern

Om du inte var medveten om detta tips, har du inte fått ut pengarna ur din takfläkt.