Språk

Etikologi för 'Tag'

Hur faktiskt är påståendet att namnet på barnets spel 'tag' har sitt ursprung som förkortningen 'touch and go'?