sociala media

Antog Australien ett 'socialt kreditsystem' för internetåtkomst?

Påståendena blev virala i december 2022, men härrör från ett inaktuellt tv-nyhetssegment som har blivit felaktigt framställt.

Förutspådde 'The Simpsons' Metas Threads-logotyp?

Exakt vad Threads-logotypen symboliserar har varit en stridspunkt ända sedan appen lanserades i juli 2023.