Skolskjutningar

Har alla angripare i skolskjutningar i USA varit män?

Frågan dök upp i efterdyningarna av The Covenant School-skjutningen i Nashville.