Sesam

Ja, detta är (förmodligen) Cookie Monsters 'riktiga' namn

Så länge vi förstör barndomens fantasier är tomten inte verklig.