Robotar

Är video av en 'kämpande' Boston Dynamics-robot verklig?

De riktiga robotarna kan utföra ett antal uppgifter, inklusive backflips och dans.