Psykiatri

Snurrades 'mania'-patienter på 1800-talet runt på en stor stol för att lugna ner dem?

Dagens spindoktorer hade ingenting om dessa.