Pfizer

Sponsrade Pfizer 2023 års Grammy Awards?

Företaget sponsrade hela ceremonin, inte någon specifik föreställning.