påve

Begärde påven Benedikt XVI att Biden inte skulle delta i sin begravning?

Avsaknaden av en inbjudan tyder inte på en särskild motvilja mot den amerikanska presidenten.

Tvittade påven Franciskus verkligen denna lovsång av långfingret?

Twitter fick en smak av fågeln genom påvliga funderingar.