Oscar Wilde

Sa Oscar Wilde detta om att förlåta dina fiender?

Falska citat är ett vanligt internetfenomen.