NRA

Är vapen inte tillåtna på NRA 2023-konferensen i Indianapolis?

Ett återkommande, vilseledande påstående om att vapen förbjudits vid NRA:s årsmöten dök upp igen i april 2023.

Är det här riktiga bilder av barn som håller vapen vid 2023 års NRA-kongress?

Inlägg på sociala medier hävdade också att vapenvåld nu är den vanligaste dödsorsaken för barn i Amerika.

Visade NRA en skylt där det stod 'F*** Your Kids'?

Med en topp i masskjutningar 2023 närmade sig USA ett nytt rekord för masskjutningsrelaterade mord.