NASA

Kan Mount Everest passa in i Marianergraven?

De representerar de högsta respektive djupaste platserna på jorden.

Visar NASA Video Aliens Flying 2 rektangulära UFO:n?

En populär tweet sa att videon visade 'två rektangulära UFO:n' som 'snabbt rörde sig genom en 'atmosfärslös' region i rymden.'

Har NASA utfärdat en varning om väntande 'Internet Apocalypse'?

Utvecklingen i vår förståelse av solens konvektionssystem går uppenbarligen mer viralt när det paras ihop med spöket av samhällelig kollaps.

Dokumenterades ett 'frågetecken' i rymden?

Forskare spekulerade att det var en eller flera galaxer.