mjölk

Varför har mjölkkannor cirkelfördjupningar?

'Popping' har inget med saken att göra.