Medborgerliga rättigheter

Vad är ursprunget till termen 'Stay Woke'?

Frasen användes i en inspelning från 1938 av Black folksångerskan Lead Belly.