Maya Angelou

Sa Maya Angelou, 'Gör aldrig någon prioritet när allt du är för dem är ett alternativ'?

Citatet hade tillskrivits Angelou av BBC, The Guardian och många webbplatser som utger sig för att samla in citat från kända personer.