Mark Twain

Sa Mark Twain detta om att läsa tidningen och bli felinformerad?

Den falska tillskrivningen av citat till kända personer är ett vanligt internetfenomen.