Marjorie Taylor Greene

Har Marjorie Taylor Greene bara 3 tår på varje fot?

Tack vare fotografiska bevis kan vi bekräfta att rep. Marjorie Taylor Greene har fem tår på varje fot, totalt 10.