marint liv

Vad är denna 'oidentifierade transformerande djuphavsvarelse'?

Vadå, vet du inte en blodig kamgelé när du ser en? Inte vi heller.