london

Hoppade dubbeldäckarbussen en gång i gapet medan Londons Tower Bridge var uppe?

Albert Gunters handlingar i december 1952 gav honom hjältestatus bland Londonbefolkningen.