kongressen

Har ett århundrade gått sedan det tog mer än en röst för att välja en talman i kammaren?

Den amerikanska representanten Kevin McCarthys flera försök att säkra husets högsta ledarposition i början av januari 2023 var historiska.

Är det här en riktig bild av Kevin McCarthy som förlorar en röst på talmannen?

Valet av USA:s talman 2023 har varit historiskt obeslutsamt.

Kevin McCarthys bud på talmannen: En samling faktakontroller

GOP förblev dödläge efter många, dramatiska omröstningar under den första veckan i januari 2023.

Skyllde USA:s representant Kevin McCarthy Trump för Capitol Riot?

Ett uttalande som McCarthy gjorde 2021 kom upp mitt i ett republikanskt dödläge för att välja en ny talman i parlamentet i början av 2023.