Ketchup

'Powerful Visual' visar hur mycket socker det är i Heinz Ketchup?

En populär tweet som visats nästan 5 miljoner gånger hävdade att den illustrerar mängden socker i en flaska Heinz' standard tomatketchup.