Kartor

Är Detroit verkligen 'längre österut än Atlanta'?

Kanske är det terminologin som är förvirrande.