Kärn

Användes mark för Manhattan-projektet tidigare bebott av Hispanos som tvingades ut?

Vissa hemman fick inte ersättning för sin förlust när Oppenheimer och hans team av vetenskapsmän flyttade till deras mark.