kansas

Godkände Kansas lagstiftande 'genitala inspektioner' av elever att spela sport?

Den lagstiftande församlingen åsidosatte guvernör Laura Kellys veto mot lagstiftning som förbjuder transflickor och kvinnor från att spela i skolidrott.

Video visar polisrazzia mot 98-åriga redaktören Joan Meyers hem dagen före hennes död

Polisrazziorna den 11 augusti mot Marion County Records kontor i Kansas och Meyers hem väckte internationell uppmärksamhet till saken.