Jul

Fru Claus förnamn: Vad var det ursprungligen?

En snabb sökning på internet sa att det fanns ett svar från 1849, men det visade sig vara lite felinformation om semestern.