Jordbävningar

Visar videon hund som ylar före jordbävningen i Turkiet?

'Han försökte varna dem för faran som skulle komma innan jordbävningen inträffade', löd videons bildtext.

Turkiet jordbävning: Se upp för gamla, orelaterade foton

En bild på en hund som låg på spillror bredvid en hand sköts år innan jordbävningen som drabbade Turkiet och Syrien i början av februari 2023.