john f. kennedy

Innan mordet rapporterades JFK haunted by Sense of Impending Death

En till synes förutseende kommentar som enligt uppgift gjordes av Kennedy dagar före hans död delas online.

Motsatte sig JFK Lewis Strauss' kabinettsnominering?

Christopher Nolans film, 'Oppenheimer', kanske fick några tittare att undra om ett kort omnämnande av Kennedys namn var historiskt korrekt.