IRS

Är IRS ett privatägt företag som har avtal med finansdepartementet?

Vissa har till och med hävdat att eftersom IRS är 'privat' har den ingen befogenhet att upprätthålla skattelagstiftningen.

Planerar husrepublikanerna att rösta om att avskaffa IRS?

Släng inte dina skattehandlingar ännu.

Drar GOP Freedom Caucus på för en 30 % försäljningsskatt i USA?

Skatten är en del av en plan för att 'eliminera behovet av Internal Revenue Service.'

Anställer IRS 'beväpnade specialagenter beredda att använda dödligt våld'?

Förekomsten av både jobbet och clickbait-rubrikerna om det jobbet är inget nytt.