iPhone

Kan UK Govt. Låsa telefoner som inte svarar på eller bekräftar nödvarningsmeddelanden?

Regeringen meddelade att den kommer att testa en ny rikstäckande nödvarning den 23 april 2023.