internet

Sa David Bowie detta 1999 om Internet?

Den berömda sångaren gjorde några förutseende kommentarer om internet innan det blev så allestädes närvarande som det är nu.