Homosexuellas rättigheter

Var rep George Santos en Drag Queen i Brasilien?

Den utsatta representanten ska ha uppträtt i dragshower under namnet 'Kitara Ravache'.