Högskola

Är helvetet endotermiskt eller exotermiskt?

Legend: En student kommer med smarta bevis på helvetets fysiska egenskaper.

Det olösliga matematikproblemet

En student tog fel på exempel på olösta matematiska problem för en hemuppgift och löste dem.