Hoaxes

Dog William Shatner i mars 2023?

Senast vi kollade levde 'Star Trek'-skådespelaren fortfarande i högsta grad.