Herschel Walker

Är Georgias senatskandidat Herschel Walker verkligen en invånare i Texas?

Det tycker åtminstone Tarrant County, Texas, skattmästare.