Grundande fäder

Ville Benjamin Franklin ha ett Turkiet, inte en bald Eagle, på USA:s Great Seal?

Den skalliga örnen 'är en fågel av dålig moralisk karaktär', skrev grundaren en gång.

Vem sa att 'uppror mot tyranner är lydnad mot Gud'?

Citatet har tillskrivits både Thomas Jefferson och Benjamin Franklin. Det är möjligt att ingen av dem kom på det själv.