Getingar

Visar videon en eldkastardrönare som tänder ett getingbo?

En TikTok-video som visade en flygdrönare utrustad med en flamspirande enhet lades om på Reddit.