Finland

Väger Finlands Kumakivi-sten 500 000 kg och är den 11 000 år gammal?

Enligt finsk folklore lämnade jättar och troll den massiva balanserande stenen bakom sig, men geologer förklarar vetenskapen bakom den.