Falsk video

Visar videon en Newt som snabbt ändrar färg?

Videon skapades digitalt.