Dumma brottslingar

Fnyste en inbrottstjuv torkad sperma, fick syfilis och herpes?

En magstark variant av en klassisk 'dum kriminell' saga.

Stämde en inbrottstjuv en husägare efter att ha blivit våldtagen av schäfer medan han satt fast i en hunddörr?

Enligt historien stämde inbrottstjuven på $850 000 i skadestånd. Men hände detta verkligen?