Drag queen

Sa Dolly Parton detta om Drag Queens?

Hon har tidigare sagt att hon skulle vara en dragqueen om hon inte hade fötts som tjej.

Var en av Brigham Youngs söner en Drag Queen?

På 1900-talet var det mest sannolikt att cisgender heterosexuella män gav draguppträdanden, ofta för komiskt eller chockvärde.