Denzel washington

Sa Denzel Washington att han hoppades att 'moral, respekt och intelligens' skulle 'bli en trend igen'?

Även om citatet kan låta som något som en av skådespelarens karaktärer kan säga, var den verkliga frågan om han verkligen sa det.