CNN

Sa Frank Zappa att det största hotet mot USA:s demokrati är fascistisk teokrati?

Han talade på CNN 1986 i en debatt om censur.