citat

Sa Robert F. Kennedy människor som 'stoppar historien i dess spår' 'Fear the Future'?

De 'åberopar säkerheten i ett bekvämt förflutet som i själva verket aldrig har funnits', påstås han ha sagt.

Sa Rupert Murdoch att han är 'stolt' över de fiender han har?

Mediemagnaten kallade sig också en 'katalysator för förändring.'

Sa Stephen Hawking att vetenskap har 'romantik och passion'?

Den bortgångne vetenskapsmannen var känd för både sin vetenskapliga och litterära skicklighet.