CIA

Biden-administrationen överför 'högt värdefånge' Majid Khan från Guantanamo till Belize

Khan, som vittnade om CIA:s användning av tortyr och blev en amerikansk regeringsinformatör, erkände sig skyldig till att ha hjälpt al-Qaidas terroristaktiviteter.